Midhat "Ajan" Ajanovic

 

Om Ajan

Böcker i urval

Kultura srca (”Hjärtats kultur”), skämtteckningssamling, CEDUS, Sarajevo 1983.

Jalijas ("Värstingen"), roman, bosniska, BORAC, Travnik 1998. Andra upplaga, ENKIDU, Sarajevo 2006.
Jalijas ("Värstingen"), roman, kroatiska upplagan, Hrasce, Zagreb, 2003
Värstingen från Sarajevo, roman, svensk utgåva, Una Förlag, Göteborg 2006

Gadjan ("Kastaren") satirisk roman, bosniska, International Peace Center, Sarajevo 1999. Andra upplaga, BORAC, Travnik, 2000.

Useljenik ("Invandraren") roman, bosniska, Bosnisk kultur center, Örebro, 1999)

Portret nacrtan ugljem i kisom ("Porträtt tecknat i kol och regn"), roman, bosniska, Ljiljan, Sarajevo, 2001. Andra upplaga, Zalihica, Sarajevo 2009.
Porträtt tecknat i kol och regn, roman, svensk utgåva, Una Förlag, Göteborg 2009

Katapult ("Katapulten"), roman, kroatiska, Hrasce, Zagreb 2003.

Katapult ("Katapulten"), roman, bosniska upplagan, Glas BiH, Stockholm, 2003.

Moji filmovi ("Mina filmer"), essäsamling, bosniska, Harfograf, Tuzla 2003

Animation and Realism ("Animation och realism"), essäsamling, engelska och kroatiska, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2004
Animazione e realismo, essäsamling, italienska upplaga, CUEM, Milan 2006
De visuella tonsättarna - animationens mästare i urval, essäsamling, Optimal Press, svenska, 2005

Karikatura i pokret (”Filmkarikatyr”) essäsamling, kroatiska, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2008

Den rörliga skämtteckningen, doktorsavhandling, Optimal Press, svenska 2009

Salijevanje strave (språk: bosniska), Una Förlag, Göteborg 2010