Röster om Porträtt tecknat i kol och regn

 

 

Porträtt tecknat i kol och regn är en berättelse om kärlek och skönhet. Det är också en berättelse om minnen och återvändandet till en stad. Huvudpersonen i romanen är besatt av en målarinna från sitt hemland som han varit förälskad i hela sitt liv. Liksom i Värstingen från Sarajevo möts vi av ett språk med nerv och äkthet som i sig lika mycket bär romanen som själva berättelsen. Det existentiella livsfilosofiska temat är allmängiltigt och skildrat med genuin livserfarenhet och levnadsvisdom från Ajanovic sida.

Henric Ahlgren i BTJ

 

Porträtt tecknat i kol och regn
- en odyssé i smärta

 

 

Den bosnisksvenske författaren, filmskaparen, akademikern och skämttecknaren, för att bara nämna några av Midhat ”Ajan” Ajanović’ (1959) yrken, kommer nu ut med sin andra roman i svensk översättning. Porträtt tecknat i kol och regn, en fristående fortsättning på Värstingen från Sarajevo (2006), målar fram en fascinerande och tragisk bild av en kluven människas komplexa psyke. Med en nerv i språket som känns igen från den förra romanen och samma djupa ambivalens, den som kan avläsas mellan den råbarkade yta som huvudgestalten Tecknaren oftast visar fram och de djupa känslor som rör sig bakom hans fasad som brottsling, skildrar Ajanović ett liv som en tecknad serie vars huvudämne är smärtan hos en själ. Tecknaren, en konstnär och brottsling som avtecknas både som en del av den råa undervärlden men också som dess raka motsats, är varken ängel eller djävul. Tecknarens själ dissekeras med precision, okända sidor av hans personlighet kommer fram men bara tillfälligt, och den narrativa processen skapar en effektiv bild av en desperat kamp för att försona dessa oförsonliga sidor av personligheten. Tecknarens uppfattningar om livet och världen sticker ut från handlingens relativa enkelhet och sticker också läsarna i ögonen. Nyper tag i hjärnan hos dem. Får dem att uppmärksammat fundera över den här mannen och hans mentala komplexitet, över hans trevliga och mindre trevliga sidor vilka aldrig kan leva i fred med varandra.

Ett sönderdelat psyke kräver en komplex romanstruktur. Och den här romanen har den slags struktur som fångar läsaren i ett ständigt växelspel, mellan den intresseväckande handlingen och psykologiska utvikningar, som ibland följs upp av små intressanta essäer om teckningskonsten vilka skickligt byggs in i romanväven. Genom att visa att han behärskar de olika berättarstilarna och ett genuint intresse för olika tematiska enheter, porträtterar författaren också en människa fångad mellan krig och hopp. En konstnär fången mellan hemlandet och livet i diasporan. Det är uppenbart att Ajanović talar om hemlandet med stor kärlek, men han talar med även en än starkare röst om Tecknarens försök att anpassa sig till de nya livsvillkoren. Gapet mellan det som var och det som är blir ödesdigert för huvudgestaltens mentala världsbild.

Genom minnen som genomkorsas av handlingens nutid avbildas en människa som inte tillhör någon värld, en figur i gränszonen mellan sitt förflutna och sin obefintliga framtid, en människa dränkt i nihilistisk hopplöshet som paradoxalt nog hyser hopp om kärleken. Om skönheten som svävar över Tecknarens konst. Detta behov av skönhet konkretiseras i hans besatthet av en målarinna från hemlandet som han i hela sitt liv varit djupt förälskad i. Den här kärlekshistorien, det eviga sökandet efter skönhet och närhet, beskrivs med stor autenticitet och associationsrikedom, vilka alltid leder antingen till henne eller till döden. Framställningen av kärleken i romanen visar vad minnena gör med oss och vad vi kan göra med minnena. Precis som kriget. Ännu mer än i Värstingen från Sarajevo kan man här skönja en vilja att förstå komplexa sammanhang, att trolla fram en bild av världen som inte är svart och vit. Av ett liv som rymmer många färger.

Såsom en viktig beståndsdel i detta Ajans välgenomtänkta litterära opus, framstår den som en roman som manar till eftertanke. Den harmoniska romanstrukturen inrymmer egentligen en hybridroman, en historia omöjlig att placera inom en genres rigida gränser. Här finns en spännande thrillerdiskurs med politiska mord och hemligstämplade dokument, en äventyrsberättelse om överlevnad, en ömhetsfull kärlekshistoria, psykologiska lekar med freudianska undertoner i beskrivningen av de barndomskomplex och den impulsivitet som kännetecknar huvudgestalten, konstessäer och en dokumentär om ett land som försvunnit. Kanske till och med en skämtteckning om livet självt.

Alan Pejković
Översättare och doktorand i amerikansk litteratur

 

omslag

Porträtt tecknat i kol och regn

av Midhat Ajanovic

Översättning Alan Pejković och Per A J Andersson
Una Förlag 2009
256 sidor inbunden med skyddsomslag.

Läs om boken här.

ISBN 978-91-976350-1-1
Pris: 150 kr inkl. frakt.
Beställ här: una@comhem.se